Seitai

Seitai

Image

Seitai betyder kropp i förändring. När kroppen är vital så är den frisk. Att vara frisk innebär att man också kan vara sjuk. Vi förändras med årstiderna och behöver ha en dynamisk anpassningsförmåga. Det finns inga generella ideal eller sätt att vara på. Du har en unik individualitet som uttrycker sig på ditt sätt.


Vad är hälsa?

”Vad är hälsa?” är en fundamental fråga inom Seitai. WHO definierar hälsa som; ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.”

I ett Seitai-perspektiv ses, att inte kunna bli sjuk som en oförmåga och någonting ohälsosamt. Att ha en funktionsnedsättning betyder inte att kroppen är ohälsosam utan den har en annan potential precis som alla andra kroppar. I Seitai ses alla kroppar som fullkomliga och unika, frågan är lever vi så fullkomligt som vi verkligen kan? Seitai fokuserar på förändring och kroppens förmåga till anpassning. Våra kroppar förändras efter årstiderna och efter att vi åldras.


Vitalitet

Seitai är olika tekniker och övningar för att väcka kroppen till liv när den har blivit okänslig och ofta fastnat i ett sjukdomstillstånd. Teknikerna och övningarna används helt individuellt av utövaren beroende på kroppskonstitution och vilket tillstånd kroppen befinner sig i. 

När vi inte är förmögna till förändring öppnar kroppen upp för att bli sjuk och genom sjukdom vitaliseras kroppen så den kommer ut starkare än innan sjukdomen. På våren blir ländryggskota nr 4 extra rörlig. Saknas styrka i höfterna börjar vi att kompensera längre upp i ryggen vilket leder till ryggproblem och nackspärr, förkylningar och depressioner. I Seitai stärker man höfterna, men blir man förkyld försöker man hjälpa kroppen att få en hög feber med olika tekniker för att få kroppen att slappna av och vitaliseras. En sund förkylning vara i 3-4 dagar med en hög febertopp.


Potential

Alla kroppar har sin potential som vi ibland genom vårt levnads- och tankesätt gör okänslig och slumrande. I Seitai tar utövaren tillbaka ansvaret för sin hälsa. Din kropp är fullt förmögen att hantera livet utan dieter, träningsmetoder eller tankesätt. I Seitai ses sjukdom som ett symptom på att något inte står rätt till, själva orsaken hittar man ofta på ett helt annat ställe. Seitai får utövaren att bli medveten om vad just hans eller hennes kropp behöver och inte behöver. Man uppmuntrar den inre känslan för kroppens behov.

En viktig del i Seitai är känslan för ”Ki” livsenergin som omger allt levande. Seitai-sättet att se på harmoni är utifrån ett tillstånd av förändring, att kroppens energi är i rörelse, när den stagnerar skapas ett ohälsosamt tillstånd av okänslighet. Med särskilda
ki-övningar tränar man upp känsligheten i kroppen. Seitai består av individuella övningar, men också tekniker som man tränar i par.